Fakta

Farmakologi – läran om läkemedel

Farmakologi innebär kunskap om kemiska substanser, oftast då läkemedel.